Kakskerran VPK:n hälytykset vuonna 2015

Palokunnalla oli vuonna 2015 yhteensä 81 hälytystehtävää

Vahingontorjunta 10
Tieliikenneonnettomuus 9
Rakennuspalo 7
Öljyvahinko 5
Virka-apu- ja avunantotehtävä 5
Automaattihälytys 4
Maastopalo 3
Savuhavainto 2
Vesiliikenneonnettomuus 1
Asemavalmius 1
Eläimen pelastaminen 34
Yhteensä 81 kpl