KOKOUSKUTSU

Kakskerran Sopimuspalokunta ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 31.5.2022 klo 18:00 Satava-Kakskerran paloasemalla, Kakskerrantie 868, 20960 Turku.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kevätkokousasiat (9§)

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen esityslista

5. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

6. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa

7. Käsitellään hallituksen laatima edellisen kalenterivuoden toimintakertomus, käsitellään edellisen kalenterivuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto, sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tai muusta toimenpiteestä, johon toimintakertomus, tilinpäätös tai toiminnantarkastajan lausunto saattavat antaa aihetta

9. Käsitellään mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat

10. Kokouksen päättäminen

Kokouksen jälkeen vapaa keskustelu ajankohtaisista asioista.

Tervetuloa!

16.5.2022 Hallitus

Kakskerran Sopimuspalokunta ry

Kakskerran Sopimuspalokunta on Turussa Satavan saarella toimiva vapaaehtoinen palokunta, jolla on sopimus Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen kanssa pelastustoimen tehtävien hoidosta maakunnan alueella. Palokunta toimii lähimmän toiminta-alueensa valmiuspalokuntana. 

Sammutusauton keskimääräinen lähtöaika kiireelliselle hälytystehtäville on noin 5:30 min. vahvuudella 1+3.
Lähtöä voidaan täydentää, tai tehtävään voidaan lähteä muulla ajoneuvokalustolla, kuten säiliöautolla, tai kevytyksiköllä. Merialueen onnettomuuksia varten palokunnalla on käytössä vene. 
 

Kakskerran Sopimuspalokunta ry:n esittely

HÄTÄNUMERO 112

Kaikissa onnettomuustilanteissa tulee aina soittaa numeroon 112.

HÄLYTYSOSASTON JÄSENEKSI:

Mikäli asut Hirvensalon, Satavan tai Kakskerran alueella ja olet kiinnostunut hälytysosaston toiminnasta, ota yhteyttä meihin, kerromme mielellämme lisää siitä, mitä palokuntatoiminta voi tarjota juuri sinulle! 

Liity jäseneksi 

KANNATUSJÄSENEKSI:

Voit liittyä palokuntaan myös kannatusjäseneksi ja tukea tällä tavoin palokunnan toimintaa. Ota yhteyttä meihin, niin kerromme lisää kannatusjäsyydestä.

Liity jäseneksi »