Kakskerran Sopimuspalokunta ry

------------------------------------------------------------------------

KAKSKERRAN SOPIMUSPALOKUNTA ry:n

sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 19.11.2022 klo 16:00 Satava-Kakskerran paloasemalla, osoitteessa Kakskerrantie 868, Turku

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9§ määräämät syykokoukselle kuuluvat asiat;

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri,

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

4. hyväksytään kokouksen esityslista,

5. valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,

6. valitaan kaksi ääntenlaskijaa,

7. päätetään kannatusjäsenmaksun ja jäsenmaksun suuruudesta sekä tarvittaessa hälytysosaston jäsenien vapauttamisesta jäsenmaksusta,

8. vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toiminta- ja taloussuunnitelma,

9. valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kolmeksi kalenterivuodeksi (Britt-Marie Juup on vuonna 2020 valittu vuosiksi 2021-2023),

10. valitaan seuraavaksi kolmeksi kalenterivuodeksi hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle (Karri Koivunen, Matias Saari)

11. valitaan palokunnan päällikkö ja varapäällikkö kolmeksi kalenterivuodeksi (palokunnan päällikkö Marko Viljanen ja varapäällikkö Matias Saari on vuonna 2020 valittu vuosiksi 2021-2023),

12. valitaan toiminnantarkastaja ja tarvittaessa varahenkilö,

13. käsitellään mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat

14. kokouksen päättäminen

Kokouksen jälkeen vapaata keskustelua.

Kokoukseen on tervetulleita kaikki Kakskerran Sopimuspalokunta ry:n jäsenet

Tervetuloa!

20.10.2022 Kakskerran Sopimuspalokunnan hallitus

----------------------------------------------------------------------------------------

Kakskerran Sopimuspalokunta on Turussa Satavan saarella toimiva vapaaehtoinen palokunta, jolla on sopimus Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen kanssa pelastustoimen tehtävien hoidosta maakunnan alueella. Palokunta toimii lähimmän toiminta-alueensa valmiuspalokuntana. 

Sammutusauton keskimääräinen lähtöaika kiireelliselle hälytystehtäville on noin 5:30 min. vahvuudella 1+3.
Lähtöä voidaan täydentää, tai tehtävään voidaan lähteä muulla ajoneuvokalustolla, kuten säiliöautolla, tai kärkiyksiköllä. Merialueen onnettomuuksia varten palokunnalla on käytössä vene. 
 

Kakskerran Sopimuspalokunta ry:n esittely

HÄTÄNUMERO 112

Kaikissa onnettomuustilanteissa tulee aina soittaa numeroon 112.

HÄLYTYSOSASTON JÄSENEKSI:

Mikäli asut Hirvensalon, Satavan tai Kakskerran alueella ja olet kiinnostunut hälytysosaston toiminnasta, ota yhteyttä meihin, kerromme mielellämme lisää siitä, mitä palokuntatoiminta voi tarjota juuri sinulle! 

Liity jäseneksi 

KANNATUSJÄSENEKSI:

Voit liittyä palokuntaan myös kannatusjäseneksi ja tukea tällä tavoin palokunnan toimintaa. Ota yhteyttä meihin, niin kerromme lisää kannatusjäsyydestä.

Liity jäseneksi »