Kakskerran VPK:n hälytykset vuonna 2013

Palokunnalla oli vuonna 2013 yhteensä 55 hälytystehtävää

Vahingontorjunta 20
Maastopalo 6
Rakennuspalo 4
Tieliikenneonnettomuus 3
Öljyvahinko vesistössä 3
Avunantotehtävä 3
Vesiliikenneonnettomuus 2
Öljyvahinko maalla 1
Virka-apu toiselle viranomaiselle 1
Muu tulipalo 1
Eläimen pelastaminen 11
Hälytykset yhteensä 55 kpl

Kalustoa käytettiin seuraavanlaisesti

  • T51 - 39 tehtävää
  • T55 - 13 tehtävää
  • T57 - 16 tehtävää
  • TV51 - 7 tehtävää