Kakskerran VPK:n hälytykset vuonna 2012

Palokunnalla oli vuonna 2012 yhteensä 58 hälytystehtävää

Vahingontorjuntatehtävä  10
Rakennuspalo  7
Tarkastus- ja varmistustehtävä  7
Liikenneonnettomuus  5
Automaattinen paloilmoitus  3
Avunantotehtävä  3
Maastopalo  2
Ihmisen pelastaminen vedestä  2
Öljyvahinko vesistössä  2
Vaarallisen aineen onnettomuus  1
Asemavalmius  1
Eläimen pelastaminen 15
Hälytykset yhteensä  58

Kalustoa käytettiin seuraavanlaisesti

T51 - 33 tehtävää

T55 - 15 tehtävää

T57 - 17 tehtävää

TV51 - 5 tehtävää