Kakskerran VPK:n hälytykset vuonna 2011

Palokunnalla oli vuonna 2011 yhteensä 105 hälytystehtävää

Vahingontorjunta  69
Rakennuspalo tai -vaara 10
Liikenneonnettomuus  4
Maastopalo  4
Virka-apu ja avunantotehtävät  4
Öljyvahingontorjunta  2
Ihmisen pelastaminen  2
Asemavalmius tai valmiussiirto  2
Liikennevälinepalo  1
Eläimen pelastaminen 7
Hälytykset yhteensä  105

Kalustoa käytettiin seuraavanlaisesti

T51 - 98 tehtävää
T55 - 72 tehtävää
TV51 - 3 tehtävää