Kakskerran VPK:n hälytykset vuonna 2014

Palokunnalla oli vuonna 2014 yhteensä 49 hälytystehtävää

Rakennuspalo
8
Tieliikenneonnettomuus
6
Vahingontorjunta
5
Virka-apu
5
Maastopalo
4
Muu tulipalo
3
Öljyvahinko
2
Ihmisen pelastaminen vedestä
1
Savuhavainto
1
Valmiussiirto
1
Eläimen pelastaminen 13
Yhteensä
49 kpl