Kakskerran Sopimuspalokunta ry

Kakskerran Sopimuspalokunta toimii Satavan saarella osoitteessa Kakskerrantie 868. Palokunnan edellinen asema, joka oli käytössä vuosina 1998-2019 sijaitsi Kakskerran Harjattulassa.  

Palokunta on yksi kuudesta Turussa toimivasta sopimuspalokunnasta ja sillä on sopimus Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen kanssa pelastustoimen tehtävien hoidosta maakunnan alueella. 

Palokunnan yleinen kokous päätti 29.11.2020 yksimielisesti muuttaa palokuntayhdistyksen nimen hallituksen esityksen mukaisesti. Aiempi Kakskerran Vapaaehtoinen Palokunta ry -nimi siirtyi historiaan ja yhdistyksen uudeksi nimeksi tuli Kakskerran Sopimuspalokunta ry. Uusi nimi kuvaa paremmin nykyaikaista sopimuspalokuntatoimintaa, jossa vapaaehtoisuus kuuluu vain liittymiseen ja eroamiseen. 

Hälytysosasto

Palokunnalla on hälytyslähtöjä vuosittain noin 70-80 kappaletta. 

Palokunta toimii oman alueensa valmiuspalokuntana, eli se hälytetään hätäkeskuksen ERICA-tietojärjestelmän kautta kaikkiin pelastustoimen onnettomuustilanteisiin, silloin kun palokunnan yksiköt laskennallisesti tavoittavat onnettomuuskohteen ensimmäisenä. Palokunta voidaan hälyttää myös laajemmalle alueelle osana muuta hälytysvastetta. 

Ensimmäisen yksikön keskimääräinen lähtöaika kiirelliselle hälytystehtävälle on noin 5:30 min. 

Hälytysosaston harjoitukset ovat maanantaisin klo 18:00. 

Osaston vahvuus on 21 henkilöä.

Nais- ja tukiosasto

Nais- ja tukiosaston tehtävänä on tukea palokunnan toimintaa, järjestää turvallisuuskoulutusta ja valistusta alueen asukkaille, kehittää omaa osaamistaan turvallisuusasioissa, sekä tukea ja edistää palokunnan jäsenvärväystä. 

Osasto suorittaa myös hälytysmuonitusta pelastushenkilöstölle laajoissa tai pitkittyneissä onnettomuustilanteissa koko maakunnan alueella. Hälytysmuonitus on osa palokunnan hälytystoimintaa.

Osaston vahvuus on 38 henkilöä. 

Kakskerran Sopimuspalokunta hakee uusia jäseniä mukaan osastojen toimintaan!

Mikäli olet kiinnostunut hälytysosaston toiminnasta, niin ota yhteyttä meihin, kerromme mielellämme lisää siitä mitä palokuntatoiminta voi tarjota juuri sinulle!

Hälytysosaston toimintaan pääsee mukaan 16 vuotta täyttänyt henkilö harjoittelijaksi ja 18 vuotiaasta ylöspäin on mahdollisuus osallistua hälytyksiin, vaadittujen kurssien ja koulutusten jälkeen. Hälytysosaston jäseneksi voi liittyä niin tyttöjä kuin poikia, tai vaikka hieman enemmän elämänkokemusta haalineita miehiä ja naisia. Toivomme, että joukkoomme hakee henkilöitä joilla on kyky toimia ryhmässä, normaali terveydentila ja terveet elämäntavat. 

Palokunta kouluttaa kaikki hälytysosaston jäsenet täysin ilmaiseksi vahvoiksi pelastusalan taitajiksi.
Tutustu sopimuspalokuntatoimintaan osoitteissa www.palokuntaan.fi ja www.sspl.fi 

Tervetuloa mukaan tositoimiin!